Hvorfor leie inn markedsavdelingen?

Tid er en verdifull og begrenset ressurs. I en travel arbeidshverdag der kundene kommer først, kan markedsføring havne langt ned på prioriteringslisten.

Vi vier all vår tid til markedsføring. Da blir ingenting glemt eller nedprioritert.

Hvor mye du vil være involvert er helt opp til deg. Vi kan ta ansvar for alt, eller bare støtte deg der det trengs. I tillegg er innleie skalerbart – så du kan bruke oss mye når du vil ha høyt trykk i markedsføringen eller i travle perioder, og skalere ned når du ønsker det.

Lei inn en ekstern markedsavdeling, så har du alt du trenger – hverken mer eller mindre.

Spesialister på markedsføring i B2B

Markedsføring i bedriftsmarkedet er Celero sin spesialitet. Å markedsføre teknologi, tjenester og komplekse produkter til en kunnskapsrik og lite tilgjengelig målgruppe, er en helt annen prosess enn å bruke reklame for å skape behov blant forbrukere.

Derfor må du ha kunnskap om målgruppen din, en god plan, målbevisst gjennomføring og en fortløpende vurdering på hva du bør gjøre mer eller mindre av. Det ordner vi.

En langsiktig samarbeidspartner

Celero er din markedsavdeling i hverdagen. Sammen med deg er målet vårt å få mest mulig ut av markedsbudsjettet ditt, og det krever systematisk arbeid over tid. Vi vil derfor avtale jevnlige markedsmøter der vi oppsummerer og evaluerer arbeidet som er gjort, samtidig som vi planlegger og prioriterer fremover.

Vi vokser som oftest sammen med kundene våre, og samarbeidet utvikler seg over tid. Selv når kundene våre vokser seg store nok til å ha en stor og komplett markedsavdeling selv, bistår vi gjerne enten med avlastning eller spesialisttjenester.

Vil du leie oss inn?