«Vi får hjelp når det brenner som bare rakker’n klokka halv fem på en fredag. Celero føles mer som kolleger enn et eksternt byrå – vi har en sterk følelse av å være på samme lag.»

Therese Bjelde

Divisjonsdirektør VA/Industri og Bygg, Ahlsell Norge

Ahlsell er en grossist til håndverkere i alle fag – og har Norges råeste logistikk, Nordens mest hårete bærekraftsambisjoner og et enormt sortiment bestående av hundretusenvis av varer. Det har med andre ord mer enn nok å holde fingrene i. Celero har de siste årene fungert som markedsavdeling til innleie for Ahlsell. Vi har avlastet den dyktige markedsavdelingen deres med kapasitet – og med spesialisttjenester de ikke har inhouse.

Utfordringen

Da Ahlsell omstrukturerte markedsarbeidet sitt ble det ekstra stort behov for avlastning – og for hjelp i overgangsfasen mellom nytt og gammelt.

— Vi hadde behov for å få inn kvalitet i markedsarbeidet vårt – og vi var flere i Ahlsell som hadde gode individuelle erfaringer med Celero. I knapphet på egne ressurser var det veldig befriende å raskt kunne utvide samarbeidet med noen som kjente oss fra før. Vi startet med å legge 100% av arbeidet hos Celero for en periode, og ble enige om å revurdere samarbeidet når vi hadde fått på plass ansatte hos oss. Celero var veldig gode på å se behovene og situasjonen fra vår side, og tilpasse seg deretter.

Løsningen

For at Celero skulle kunne være en god samarbeidspartner måtte Ahlsell selv slippe litt taket.

— I starten bidro Celero med mye «nødhjelp» og avlastning. Etter hvert som den nye strukturen vår har kommet stadig mer på plass, har de beveget seg over i rollen med å «pushe» og purre på mange av de som jobber med marked hos oss. Det var viktig at vi slapp Celero helt inn i organisasjonen vår for at de skulle kunne spille oss så gode som mulig.

Jeg synes Celero skiller seg tydelig ut fra reklamebyråer – de kan på mange måter ikke sammenlignes. Vi ser på Celero som en innleid utvidelse av markedsavdelingen. De bidrar mye mer i den daglige driften vår enn jeg er vant med fra typiske reklamebyråer.

Therese Bjelde
Divisjonsdirektør VA/Industri og Bygg, Ahlsell Norge

Ahlsells mantra om å gjøre det enklere å være proff resonerer på mange måter med Celeros visjon om å bli den ultimate markedsavdelingen til utleie. Vi har begge en forståelse av at for å oppnå sitt fulle potensial i markedet trenger kunden støtte fra spesialister på andre områder enn egen kjernedrift. Ahlsell er eksperten på eget fag; Celero er den gode samarbeidspartneren som hjelper dem å realisere potensialet og ambisjonene de har.

— Jeg synes Celero skiller seg tydelig ut fra reklamebyråer – de kan på mange måter ikke sammenlignes. Vi ser på Celero som en innleid utvidelse av markedsavdelingen. De bidrar mye mer i den daglige driften vår enn jeg er vant med fra typiske reklamebyråer.

Resultatet

Med Celero på laget har Ahlsell alltid tekstforfattere, designere, nettredaktører, videoprodusenter, rådgivere og digitale markedsførere klare til dyst – tilgjengelig om og når det trengs. Enkelte av tjenestene har Ahlsell egne folk på, men de trenger noen ganger avlastning på kapasitet. Andre spesialisttjenester har de ikke i den interne markedsavdelingen. I sum betyr samarbeidet at Ahlsells markedsavdeling blir ekstremt produktiv.

— Celero bidrar til fremdriften vår og hjelper oss å holde tidsfrister. De sjekker ikke bare av i «gjort» boksen etter et fullført prosjekt, men kommer med råd om hva vi kan gjøre videre.  De har også gjort analyser og mye forarbeid som gjør at markedssjefene føler seg trygge på markedsarbeidet som skal gjøres. Og dersom det er saker vi er litt usikre på er det alltid godt å ha noen å sparre med.

— Noen ganger opplever man at en partner er veldig opptatt av seg selv og sitt innsalg. Celero ser arbeidet fra Ahlsell sitt ståsted og hva vi trenger – ikke hva de ønsker å selge. Vi kan stå i det sammen, med beina i søla, og jobbe på for å nå målene våre.

Og konklusjonen på samarbeidet så langt, den er enstemmig positiv.

— Vi gjennomførte nettopp en halvårsevaluering av arbeidet vårt. Alle markedssjefene for fagområdene våre sa tydelig fra at samarbeidet med Celero er helt topp! Jeg anbefaler gjerne andre som trenger tempo og kvalitet i markedsføringen sin fra dag én av samarbeidet å velge Celero, avslutter Bjelde.

Dette har vi gjort for Ahlsell

Markedsavdeling til innleie

Vi har fungert som en utvidet del av Ahlsells markedsavdeling i lang tid. Vi bistår både konsernledelsen og markedssjefene på de ulike fagområdene i organisasjonen med daglig markedsarbeid.

Innholdsproduksjon

Vi produserer innhold til nettsiden, nyhetsbrev, sosiale media og øvrige kanaler på månedlig basis – for alle fagfelt.

Fagmagasiner

Ahlsell utgir flere utgaver av fagmagasinene for entreprenører, rørleggere og elektrikere hvert år. Vi skriver faglig innhold til magasinene, og setter sammen hele layouten.