«For et vekstselskap i tidlig fase har det vært uvurderlig å ha tilgang til en fullverdig markedsavdeling, uten å måtte ansette selv.»

Odd Jostein Svendsli

Tidligere salgs- og markedsdirektør, SafeBase

Utfordringen

For SafeBase har det hele tiden vært viktig å holde lønnsom drift og jevn vekst. Begge deler stod sentralt da de valgte Celero. Med store ambisjoner i markedet, hadde selskapet bestemt seg for at strukturert og målrettet markedsarbeid var avgjørende. Samtidig var kostnadskontroll viktig så tidlig i vekstfasen, og unødig risiko måtte unngås.

— Celero var det eneste selskapet vi snakket med som virkelig forstod at SafeBase handler om trygg og god drift og langsiktige perspektiver. Det var tillitsvekkende å snakke med dem fordi de hadde et realistisk forhold til hva som kunne oppnås, og hvordan vi kunne oppnå det.

Løsningen

For Celero har det vært spennende å arbeide med et vekstselskap med et så velutviklet og tydelig verdisett. Trygg databehandling, og herunder personvern, er veldig viktig for SafeBase. Siden de ønsker å samle inn minst mulig data om målgruppen sin, har vi «rullet tilbake» de fleste av virkemidlene vi normalt bruker for målretting og innsikt.

Å jobbe med ekstra personvernvennlig markedsføring har vært givende for oss i Celero. For SafeBase sin del har samarbeidsformen i seg selv vært givende.

Samarbeidsmetoden vi har funnet er god, selv om den kanskje er litt krevende for Celero. Resultatet er uansett bra. Vi er særlig godt fornøyd med de tekniske «whitepaperene» som nettopp er publisert. De har lettet salget og presentasjonsjobben vår betydelig.

Odd Jostein Svendsli
Tidligere salgs- og markedsdirektør, SafeBase

— Den store bredden i kunnskap er kanskje det viktigste vi får ut av samarbeidet. Samarbeidsmetoden vi har funnet er god, selv om den kanskje er litt krevende for Celero. Resultatet er uansett bra. Vi er særlig godt fornøyd med de tekniske «whitepaperene» som nettopp er publisert. De har lettet salget og presentasjonsjobben vår betydelig.

I dag assisterer vi SafeBase med alt fra firmaprofil og markedsstrategi, redaksjonelle artikler og innholdsmarkedsføring til effektanalyser, og tilbuds- og salgsmateriell – for å nevne noe.

— For meg som salgs- og markedsdirektør er det veldig deilig å ikke måtte tenke på administrering av alle prosjektene. Vi bare forteller Celero hva vi ønsker prioritert av aktivitetene vi har kommet frem til i fellesskap, kommer med eventuelle innspill og godkjenner før gjennomføring – så tar de resten.

Resultatet

SafeBase har en ny og moderne firmaprofil som gjenspeiler og underbygger nyvinningen i selskapet. Profilen er har tydelig inspirasjon fra SafeBase sine kunder i telekommunikasjons- og energibransjen, hvor mye informasjon går gjennom noder og nettverk. Dette har vi tatt med oss inn i den grafiske utformingen av både emblem, logo og øvrig profil.

Men hva tenker salgs- og markedsdirektøren selv om resultatet?

— Samarbeidet med Celero letter jobben min betraktelig og frigjør tid til andre viktige oppgaver. Resultatet er, kort oppsummert, at vi ligger veldig godt an på vekstmålet vårt.

Dette har vi gjort for SafeBase

Markedsavdeling til innleie

Vi fungerer som en helhetlig markedsavdeling som bistår markedssjefen i SafeBase med daglig markedsarbeid.

Markedsstrategi

Som SafeBase sin innleide markedsavdeling, utarbeider vi strategi og markedsplaner i samarbeid med markedssjefen.

Da vi innledet samarbeidet designet vi ny logo og profil for selskapet. Den nye profilen er inspirert av markedet SafeBase opererer i – operasjonell intelligens i telekom- og energibransjen.

Her går mye gjennom noder og nettverk og dette har vi tatt med oss inn i den grafiske utformingen av både emblem, logo og øvrig profil.

I emblemet vises et nett med enkle knutepunkter som sammen utgjør en helhet og representerer både datainnsamlingen og oversikten SafeBase-teknologien gir.

Grafisk design

En annen oppgave i utfører månedlig som innleid markedsavdeling, er alt innenfor grafisk design. Vi designer salgsmateriell, messemateriell og digitale annonser – for å nevne noe.