CeleroAnalysen

Vår egenutviklede markedsanalyse CeleroAnalysen er spesialutviklet for at selskaper i bedriftsmarkedet skal få de svarene fra markedet som gjør at veien blir tydelig foran deg – og at veien til målet blir enklest mulig.

La kundene selv fortelle deg hvordan du kan øke kundetilfredsheten eller øke kundelojaliteten, eller finn ut hvordan du kan styrke omdømmet og konkurransekraften din.

Tilpass deg markedet

Gjennom markedsanalysen får du førstehåndskunnskap om hva egne kunder, sluttbrukere, beslutningstakere og potensielle kunder mener er dine forbedringsområder og konkurransefortrinn. Kunnskapen bruker du til å prioritere, forbedre og tilpasse produkter, service og leveranse i henhold til markedets ønsker og behov.

Rapporter

Markedsanalysen sammenligner din bedrift med konkurrenter, og gir kunnskap og intern bevissthet om trender og fremtidsutsikter i markedet ditt. Resultatene av CeleroAnalysen® fremstilles på gjennomsnittsnivå og enkeltkundenivå, i praktiske rapporter som gjør det enkelt å utarbeide konkrete strategier og aktivitetsplaner.

Dette sier kundene våre

«Celero tok direkte kontakt med målgruppen vår, og allerede da ble vi etablert som en mulig leverandør blant aktuelle kunder. Celeros markedsanalyse ga oss god oversikt over potensielle kunder, og førte blant annet til at vi fikk direkte kontakt med en potensiell kunde.»

Therese Strand
Tidligere markedssjef | Norkring