CeleroAnalysen gir indikasjoner og svar på behov, trender og ønsker i markedet du vurderer – i tillegg til å gi deg en liste over potensielle kunder fra datainnsamlingen.

Våre kunder har benyttet seg av denne analysen i 12 år, og den er spesielt utviklet for undersøkelser i bedriftsmarkedet, der beslutningstakere er profesjonelle innkjøpere.

Analysen forteller deg:

  • Om det er behov for tjenesten/produktet ditt i utvalgte markeder
  • Hvem som har behov for produktet ditt og hvorfor
  • Hvor stort markedet er
  • Hva kjennetegner potensielle kunder
  • Om utvikling og tendenser i markedet
  • Nødvendige tilpasninger før lansering

1. Arbeidsmøte

Vi starter med å gå gjennom tjenesten/produktet dere planlegger å lansere, markedet, analysemodellen og analysebehovet. Spørreskjema, utvalg og lister påbegynnes.

2. Spørreskjema

Celero ferdigstiller så spørreskjema, lister og hjelpe-tekster og sender det til godkjenning hos deg.

3. Datainnsamling

Vi ringer et gitt antall personer for intervju og registrerer alle svar, kommentarer og meninger som kommer frem.

4. Research

Parallelt med datainnsamlingen gjør vi research på andre forhold som kan påvirke kjøpsvillighet og potensialet i markedet.

5. Rapport

Funn fra undersøkelsen, analyse og våre råd presenteres for dere, sammen med rapport for hvert enkelt intervju. Sistnevnte rapport er et godt utgangspunkt i salgsarbeidet ditt.

6. Innsikt

Nå har du et godt beslutningsgrunnlag før du velger veien videre.