Nå blir responsive søkeannonser standard i Google Ads

Nå blir responsive søkeannonser standard i Google Ads

Fra og med 30. juni 2022 blir responsive søkeannonser det nye standardformatet for tekstannonser i Google Ads. Når endringen trer i kraft, vil du ikke kunne redigere eller opprette nye utvidede tekstannonser – men du vil heller ikke miste dem. For mange B2B-bedrifter betyr det en mer komplisert kabal, hvor alle overskrifter og tekster må passe sammen – uansett hvordan Google velger å presentere annonsen.

Så hva betyr det for dine ads-kampanjer?

Forskjellen på responsive søkeannonser og utvidede tekstannonser

Utvidede tekstannonser

Utvidede tekstannonser har vært standardformatet i Google Ads i flere år. I en utvidet tekstannonse bestemmer du selv nøyaktig hva som skal stå i overskriftene og beskrivelsen til annonsen.

Formatet har vært Google Ads sitt standardformat i lang tid, men dette endres nå. Google satser stort på maskinlæring og automatisering, og anbefaler derfor sterkt at du går over til å bruke responsive søkeannonser.

Legg likevel merke til at de utvidede tekstannonsene dine vil ikke bli slettet. Du kan bare ikke lengre opprette eller redigere dem.

Responsive søkeannonser

I en responsiv søkeannonse legger du til flere overskrifter og beskrivelser. Google sine algoritmer tilpasser annonsen automatisk ved å sette sammen ulike kombinasjoner av disse overskriftene og beskrivelsene. Slik finner Google Ads ut hvilke annonsekombinasjoner som gir deg de beste resultatene.

En responsiv annonse vil vises på akkurat samme måte som en utvidet tekstannonse for dem som søker i Google. Den eneste forskjellen er at annonsen vil forsøkes tilpasses bedre til den som søker istedenfor at de får standardiserte tekstannonser.

Hva er fordelene med responsive søkeannonser?

Teknisk sett er det mange fordelene ved responsive søkeannonser. Google Ads hjelper deg med å oppnå bedre kampanjeresultater ved å tilpasse annonseinnholdet basert på søkeordet som brukes av en potensiell kunde.

Ved å ta i bruk responsive søkeannonser A/B-tester Google alle overskriftene og tekstene dine for deg og prioriterer de som presterer best. Det vil si at du ikke trenger å lage flere annonser for å teste flere budskap.

Responsive søkeannonser har ofte bedre klikk og konverteringsrater enn utvidede tekstannonser. Google sin maskinlæring kan sørge for at samsvaret mellom annonsen og søkeordene blir bedre, og kan, for eksempel, finne ut at en av overskriftene dine får mange færre klikk enn de andre overskriftene. Følgelig vil overskriften automatisk vises mindre i annonsen.  

Når du setter opp en annonsegruppe vil du optimalt sett ha et spesifikt søkeord og varianter av dette. Med responsive søkeannonser kan du – om ønskelig – i større grad bruke ulike typer søkeord i samme annonsegruppe. Legg derimot merke til at disse fortsatt bør være relatere til hverandre sånn at du ikke risikerer at annonsen kommuniserer feil budskap.

Hva er ulempene med responsive søkeannonser?

Ved å ta i bruk responsive søkeannonser vil du minste litt av kontrollen på utseendet til annonsen. I tillegg må vi stole blindt på at Google viser tekstkombinasjoner som faktisk gir de beste resultatene. I innlæringsfasen, der Google viser ulike kombinasjoner av tekstene dine, kan det bli utfordrende for B2B-bedrifter – spesielt de som driver innenfor et nisjemarked.

Videre er det en utfordring at du blindt må stole på at Google viser de annonsene som gir flest konverteringer og klikk. I utvidede tekstannonser kan du se nøyaktig hvor mange klikk og konverteringer hver annonsevariant får, mens her kan du kun se hvor mange visninger de forskjellige annonsevariantene fra den responsive søkeannonsen får.

Google har ikke alltid de beste forutsetningene for å forstå en bransje eller et teknisk produkt. Det siste du vil er at Google skal vise en annonse som ser useriøs og rotete til en potensiell kunde. For å beholde en viss kontroll over utseendet og tekstkombinasjonene i innlæringsfasen, må du derfor tenke nøye igjennom hvilke overskrifter og beskrivelser du setter inn i en responsiv søkeannonse.

Som B2B-bedrift må du kanskje ta et valg mellom å ofre annonsekvalitet eller kontrollen over kommunikasjonen.

Dette kan vi gjøre ved å ta i bruk festing av overskrifter og beskrivelser. Slik kan vi til en viss grad kontrollere annonsekombinasjonene Google viser til søkeren, og dermed unngå å etterlate et dårlig inntrykk.

Festing av overskrifter og beskrivelser

Det vil heldigvis være mulig å beholde en viss kontroll over budskapet, uten å bruke for mye tid på kabalen ved å ta i bruk festing av overskrifter og beskrivelser.

Du kan bestemme nøyaktig hvor du ønsker at en beskrivelse eller en overskrift skal vises ved å bruke «fest»-funksjonen i annonseoppsettet til å plassere en overskrift eller tekst på en bestemt plass. Med denne kan du feste et element til hvilken som helst av de tilgjengelige plasseringene. For overskrifter har du totalt 3 plasseringer, mens for beskrivelser har du totalt 2.

Merk at ved å feste kun én overskrift/beskrivelse til en plassering vil kun dette elementet vises i den gitte plasseringen. Dersom du ønsker at det som vises på plasseringen skal variere må du feste flere overskrifter/beskrivelser til den aktuelle plasseringen. Husk at dersom du fester elementer til alle plasseringene så vil ikke ufestede elementer vises i det hele tatt, ettersom du da vil ha «okkupert» alle plasseringene.

Ulempen ved å bruke festing er at du vil begrense valgmulighetene Google har når søkemotoren setter sammen annonsen din.

I verste fall vil begrensingen gå ut over kvaliteten på annonsen og hvor relevant den oppleves for den som ser den.

Likevel er dette en god løsning dersom du har informasjon du tenker at det er viktig at den som ser annonsen alltid får med seg, eller om du har andre viktige hensyn som må tas.

Hvordan vet jeg om annonsen min er god eller dårlig?

Her er det to elementer du må følge med på:

Den første er å følge med på annonsekvaliteten når du setter opp annonsen.

Google gir deg tips mens annonsen settes opp. Google sin vurdering av annonsekvaliteten går fra «ufullstendig» til «utmerket», og du bør alltid ha en kvalitet på minst «god», som er hakket under utmerket.

Det andre er å vurdere resultatene for den responsive søkeannonsen etter den har vært publisert en stund. Gå inn i annonseoversikten din og finn deretter den responsive søkeannonsen. Deretter klikker du på «Se mer informasjon om elementene». Du kommer da til en oversikt der du kan se hvor mange ganger hvert element er blitt vist. I tillegg kan du se de nøyaktige annonsekombinasjonene som er blitt vist flest ganger ved å trykke på «kombinasjoner». Slik kan du få oversikt over hvilke overskrifter og beskrivelser Google prioriterer i dine responsive søkeannonser.  

Hva bør du gjøre med annonsene dine nå?

Dersom du ikke allerede bruker responsive søkeannonser anbefaler vi at du gjør deg kjent med oppsettet og funksjonene allerede nå. Dersom du vil beholde utvidete tekstannonser etter at standardformatet endres, burde du kvalitetssikre innholdet før det blir for sent å endre på.

Vår erfaring er derimot at de fleste har behov for å justere på annonsene sine innimellom, og når du ikke lenger har mulighet til dette i utvidede tekstannonser er det lurt å ha responsive søkeannonser som kjører. Slik unngår du stopp i annonseringen din om du er nødt til å stoppe de utvidede tekstannonsene dine.

Husk at det ikke finnes noe fasitsvar på det beste oppsettet av en responsiv søkeannonse. Av og til er det hensyn å ta utover tallene Google viser deg, og hvilke optimaliseringer Google mener er best. Du vet best hva som passer i din bransje og bedrift!

I Celero har vi god kompetanse på å sette opp responsive annonser, og vurdere hvilke funksjoner som fungerer best for din bedrift og bransje.