Å sende informasjon direkte på epost til mulige kunder er en målrettet og kostnadseffektiv måte å kommunisere på. En engasjerende epost i innboksen kan ha langt større effekt enn dyre annonser i store medier.

Vi er eksperter på bygging av adresselister, engasjerende emnelinjer, tekster og grafikk som skaper interesse for produktene og tjenestene du leverer.

Vi bygger relasjoner

Nyhetsbrev utløser ikke alltid en umiddelbar kjøpshandling. Anse nyhetsbrevene som en kanal for langsiktig relasjonsbygging. Vi trenger ikke en beslutning med en gang – men vi vil gjerne vise frem hvorfor vår teknologi er bedre og annerledes enn konkurrentene.

Da må vi få mottakeren til å lese mer – og da må de trykke på knappen i nyhetsbrevet og komme inn til en god og informativ side på nettsiden din – med en informasjonsstrakt som leder inn til et kontaktpunkt der selgeren kan ta over kommunikasjonen.

Personvern og samtykke

Celero har erfaring med flere nyhetsbrevsystemer, og deler gjerne vår kunnskap hvis du ønsker en anbefaling eller råd om valg av plattform, eller bistand til å sette opp et påmeldingssystem i henhold til GDPR.

Design og utforming

Vi setter opp nyhetsbrev med universell utforming i henhold til profilen din. Noen ganger lager vi en grafisk mal fra bunnen, andre ganger videreutvikler vi det du allerede har – og alltid ivaretar vi en rød tråd i de grafiske virkemidlene.

Publiser innhold målgruppa vil ha mer av

Gi målgruppa en grunn til å returnere til dine kanaler ved å dele kunnskap, fakta og nyheter som posisjonerer deg som en profesjonell og attraktiv aktør.

Vi måler effektene

Vi har flere øyne på hvordan nyhetsbrevene presterer over tid. Slik skaffer vi innsikten som behøves for å vite hvilket innhold som skaper klikk og lesetid på nettsiden din.

Referanser

«Celeros viktigste konkurransefortrinn er at de er tett på og skaper fremdrift. Vi har sett på Celero som en inhouse markedsavdeling hos oss.»

Børge Søraas
CEO | AquaOptima