Ditt digitale utstillingsvindu.

Nettsiden er hjertet i din digitale markedsføring og den viktigste digitale kanalen din. Vi sørger for at din nettside reflekterer bedriftens unike identitet og konkurransefortrinn, og hvilke fordeler kundene opplever ved å velge nettopp dere.

Slik lager vi en god nettside

Planlegging

Alle gode leveranser starter med en god spesifikasjon og plan. Vi gjør en grundig behovsanalyse og finner ut hvilke behov nettsiden skal fylle – både for deg og for kundene dine.

Innholdsproduksjon

Når skissene er godkjent starter vi produksjonen av innhold: Grafikk, bilder, tekst eller video.

Beskrivelse

Nettsiden beskrives deretter i detalj – slik at alle er enige om en god struktur, et slagkraftig innhold og nødvendige tekniske spesifikasjoner.

Leveranse

Du får levert et ferdig, søkemotoroptimalisert, moderne, brukerorientert og effektskapende nettsted – vi er der for å videreutvikle og skape nytt innhold om og når du trenger det.

Design

Når nettstedet er beskrevet kan design- og innholdsprosessen starte. Vi begynner med å lage designskisser som du godkjenner før vi går videre.

Dette sier kundene våre

«Celeros viktigste konkurransefortrinn er at de er tett på og skaper fremdrift. Vi har sett på Celero som en inhouse markedsavdeling hos oss.»

Børge Søraas
CEO | AquaOptima