Kartlegg markedet ditt.

En markedsanalyse er perfekt for rasjonelle bedriftsledere som ønsker å ta informerte beslutninger om veivalg, salg og nye produkter og tjenester. Våre markedsanalyser er spesialtilpasset bedriftsmarkedet.

CeleroAnalysen® er vår egen markedsanalyse som gir svar på hvordan du kan øke gjenkjøpsgraden og tiltrekke deg nye kunder. CeleroAnalysen® skreddersys, slik at omfang, gjennomføring og kostnadsramme tilpasses dine behov og ønsker.

Eksisterende marked

Gjennom markedsanalysen får du førstehåndskunnskap om hva egne kunder, sluttbrukere, beslutningstakere og potensielle kunder mener er dine forbedringsområder og konkurransefortrinn.

Kunnskapen bruker du til å prioritere, forbedre og tilpasse produkter, service og leveranse i henhold til markedets ønsker og behov. 

Nytt marked

Vurderer du å gå inn i et nytt marked, eller lurer på om din teknologi har muligheter i andre markeder? Vi skreddersyr CeleroAnalysen® til nye markeder, finner kontaktinformasjonen til aktører i den ukjente næringen og gjennomfører undersøkelsen på vegne av deg. Ofte suppleres en markedsanalyse i nye markeder med funn i sekundærdata.

Rapporter

Markedsanalysen sammenligner din bedrift med konkurrenter, og gir kunnskap og intern bevissthet om trender og fremtidsutsikter i markedet ditt. Resultatene av CeleroAnalysen® fremstilles på gjennomsnittsnivå og enkeltkundenivå, i praktiske rapporter som gjør det enkelt å utarbeide konkrete strategier og aktivitetsplaner.

Dette sier kundene våre

«Celero tok direkte kontakt med målgruppen vår, og allerede da ble vi etablert som en mulig leverandør blant aktuelle kunder. Celeros markedsanalyse ga oss god oversikt over potensielle kunder, og førte blant annet til at vi fikk direkte kontakt med en potensiell kunde.»

Therese Strand
Tidligere markedssjef | Norkring