Om analysen

Når du planlegger å jobbe med et nytt marked vil en god markedsanalyse gi indikasjoner på hvordan du skal gå fram og hvor salgspotensialet er best.

CeleroAnalysen gir indikasjoner og svar på behov, trender og ønsker i markedet du vurderer – i tillegg til å gi deg en liste over potensielle kunder fra datainnsamlingen.


Våre kunder har benyttet seg av denne analysen i 12 år, og den er spesielt utviklet for undersøkelser i bedriftsmarkedet, der beslutningstakere er profesjonelle innkjøpere.

Ring oss i dag!

Arbeidsmøte

1. Vi starter med å gå gjennom tjenesten/produktet dere planlegger å lansere, markedet, analysemodellen og analysebehovet. Spørreskjema, utvalg og lister påbegynnes.

Spørreskjema

2. Celero ferdigstiller så spørreskjema, lister og hjelpe-tekster og sender det til godkjenning hos deg.

Datainnsamling

3. Vi ringer et gitt antall personer for intervju og registrerer alle svar, kommentarer og meninger som kommer frem.

Research

4. Parallelt med datainnsamlingen gjør vi research på andre forhold som kan påvirke kjøpsvillighet og potensialet i markedet.

Rapport

5. Funn fra undersøkelsen, analyse og våre råd presenteres for dere, sammen med rapport for hvert enkelt intervju. Sistnevnte rapport er et godt utgangspunkt i salgsarbeidet ditt.

Innsikt

6. Nå har du et godt beslutningsgrunnlag før du velger veien videre.

Snakk med Kristin
– avtal en prat eller et møte:

Send oss en forespørsel om analyse på nytt marked: