Fra grelltil profesjonell

PMH er en renommert og kjent leverandør av skipsutstyr.
De har ekstremt høy kompetanse på mekanikk, hydraulikk, elektronikk og teknikk og bedriver innovasjon som skip over hele verden drar nytte av.

Profilmessig var det derimot lite som tydet på at PMH var en moderne innovasjonsbedrift.

Slik så nettstedet til PMH ut da vi innledet samarbeidet i 2015:

Nettside_Screenshot

For å skape en profil som skaper riktige og effektfulle assosiasjoner må vi som markedsførere ha et godt innblikk i hvem PMH er (identitet), hvordan PMH ønsker å bli oppfattet (profil) og hvordan de faktisk blir oppfattet av markedet (image).

I starten av samarbeidet med PMH gjorde vi research på konkurrenter i markedet såvel som grundig research internt i PMH. Dette dannet vårt grunnlag både for markedsstrategien og for den visuelle profilen og identiteten som skulle utformes.

For oss er det selvsagt viktig å skape størst mulig overlapp mellom profil, identitet og image – slik at hvem PMH er, hvordan de ønsker å bli oppfattet og hva som gjør de gode, kommuniseres så effektivt som mulig.

Alle logoprosesser starter med skisser.

Mange skisser.

Gammel logo:

Den gamle logoen hadde både form og farge som oppfattes som umoderne. I tillegg har logoelementet, en thruster, fire thrusterblader. Thrusterne PMH lager har bare tre blader.

Ny logo:

Den nye logoen har et fargevalg som med en gang plasserer PMH i den maritime verdenen, oppfattes som roligere og er stilisert med mer moderne kanter og forhold mellom tekst og symboler.

Logo på plass. Bare resten igjen.

Logoen er den delen av profilen som er mest synlig. Bak logoen ligger det en strategi som er velfundert i selskapets verdier, profil og identitet. Den helhetlige visuelle profilen skal gjenspeile denne strategien.

PMHs payoff, «Standard Maneuvering Solutions», skal som hovedregel stå i sammenheng med logoen for å underbygge både identiteten og målsettingen til PMH: Løsningene fra PMH skal være en standard i bransjen.

Ikoner er utformet for å gjøre det enklere for kundegruppen å få oversikt over den store produktporteføljen PMH tilbyr.

Her er noen prosjekter vi har gjort i samarbeid med PMH siden den nye profilen ble tatt i bruk for snart 2 år siden:

Brosjyre

Design av nettside

Utvikling av Smart Media

Messestand

Nyhetsbrev

Annonsering