Markedsrådgivere i Trondheim

Våre målrettede markedsrådgivere bidrar til at du blir bedre kjent med markedet ditt – og at markedet blir bedre kjent med deg.

Markedsrådgiverne våre leverer effektive og målbare strategier, råd og planer som sørger for at dine målsettinger blir nådd.

Vi jobber utelukkende med bedriftsmarkedet, og vet hvordan man jobber for å systematisk utløse beslutninger i det profesjonelle markedet.

Vi tar initiativ, driver fram og planlegger, gjennomfører og evaluerer all eller deler av din markedsføring.

Det er ikke nok å ha gode planer – gode planer må også gjennomføres. Vi sørger for gode ideer, effektiv fremdrift og systematisk evaluering av alle aktiviteter.

Behov og målsetting

1. Avtal et kostnadsfritt innledende møte med oss. I møtet setter vi oss inn i behovet ditt. I etterkant beskriver vi et løsningsforslag tilpasset dine mål og målgruppe.

Markedsstrategi

2. Vi legger en plan for hvordan vi sammen kan gå frem for å systematisk oppnå de målene vi har satt.

Markedsplan

3. Sammen utformer vi konkrete planer for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Markedsføring i praksis

4. Avtalte aktiviteter gjennomføres. Vi sørger for ideer, fremdrift og effektmåling.

Evaluering og effektmåling

5. I avtalte møter eller ved rapportering presenterer vi effektene fra aktivitetene som er gjennomført i ulike perioder.
Slik kan vi endre prioriteringer basert på hva som gir best effekt.

Rådgiving og avlasting

6. Vi hjelper deg fortløpende med alt markedsrelatert arbeid. Vi har kapasitet til å avlaste deg med små og store oppgaver, og er din sparringspartner på alt fra markedsføringsrelaterte tilbud du får til store strategiske veivalg.

Snakk med en av våre markedsrådgivere

Vi gjør små ting for store bedrifter og store ting for små bedrifter. Og omvendt.Komplett markedsavdeling til utleie:Kontakt oss dersom vi kan bidra til å oppnå ditt potensiale i ditt marked.