Slagkraftig markedsføring i havbruksnæringa, og i bedriftsmarkedet generelt, handler i stor grad om markedskunnskap, målrettede planer og god gjennomføringsevne.


Celero Markedsføring i Havbruksnæringa

1. Målretting

Det er 8000 personer som jobber med oppdrett i Norge (SSB, 2017) og 58 000 årsverk knyttet til næringa (SINTEF, 2017).

Siden du ofte skal selge teknologien din til et lite antall mennesker, gjelder det å finne ut hvem som er de riktige beslutningstakerne i målgruppen, hva de er opptatt av og hvordan du kommer i kontakt med dem.


2. Kunnskap om markedet

For å jobbe kostnadseffektivt med salg må du ha kunnskap om markedet ditt. Det er smart å starte med en markedsanalyse.

Kunnskapen fra en markedsanalyse brukes til å forbedre og tilpasse produkter, service og leveranse – og brukes også til å fininnstille markedskommunikasjonen slik at den resonnerer godt med målgruppen. Det handler rett og slett om å vite hvilke knapper man skal trykke på og hvorfor.

Celero Markedsføring i Havbruksnæringa

Celero Markedsføring i Havbruksnæringa

3. Gode strategier og planer

Kunnskapen du sitter med om markedet, uansett om den er basert på erfaring eller en markedsanalyse, må settes i system for å kunne utnyttes fullt ut.

Vi starter dermed med en markedsstrategi, med tilhørende markedsplan og budsjett.

Ved å tydelig definere hva man skal kommunisere til hvilken målgruppe, og legge en tydelig, langsiktig og gjennomførbar plan, har du en målrettet og effektfull markedsføring.


4. Markedskommunikasjon

Hvilke kanaler og tiltak du velger for å skape synlighet og salg vil selvsagt være avhengig av hvor stor målgruppen er, hvem de er og hvordan de foretrekker å få informasjon.

Felles for de fleste i havbruksnæringen er at de foretrekker å få informasjon direkte (epost, post, telefon), på fagsamlinger (messer, konferanser, seminarer) og at informasjonen ellers er tilgjengelig om de ønsker å finne den selv via å søke på nettet eller oppsøke nettsiden din.

Celero Markedsføring i Havbruksnæringa

Har du et ønske om å øke kundelojaliteten og salget? Eller har du planer om å satse på havbruksnæringa? Snakk med oss!