Det er 8000 personer som jobber med oppdrett i Norge (SSB, 2017) og 58 000 årsverk knyttet til næringa (SINTEF, 2017). Siden du ofte skal selge teknologien din til et lite antall mennesker, gjelder det å finne ut hvem som er de riktige beslutningstakerne i målgruppen, hva de er opptatt av og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Hele 43 % av kundene våre leverer teknologi og tjenester til havbruksnæringa. Derfor har havbruksnæringen med årene blitt vårt ekspertiseområde.

Kommunikasjon

Hvilke kanaler og tiltak du velger for å skape synlighet og salg vil selvsagt være avhengig av hvor stor målgruppen er, hvem de er og hvordan de foretrekker å få informasjon.  Felles for de fleste i havbruksnæringen er at de foretrekker å få informasjon direkte (epost, post, telefon), på fagsamlinger (messer, konferanser, seminarer) og at informasjonen ellers er tilgjengelig om de ønsker å finne den selv via å søke på nettet eller oppsøke nettsiden din.

Kunnskap

For å jobbe kostnadseffektivt med salg må du ha kunnskap om markedet ditt. Det er smart å starte med en markedsanalyse. Kunnskapen fra en markedsanalyse brukes til å forbedre og tilpasse produkter, service og leveranse – og brukes også til å fininnstille markedskommunikasjonen slik at den resonnerer godt med målgruppen. Det handler rett og slett om å vite hvilke knapper man skal trykke på og hvorfor.

Strategi

Kunnskapen du sitter med om markedet, uansett om den er basert på erfaring eller en markedsanalyse, må settes i system for å kunne utnyttes fullt ut.  Vi starter dermed med en markedsstrategi, med tilhørende markedsplan og budsjett.  Ved å tydelig definere hva man skal kommunisere til hvilken målgruppe, og legge en tydelig, langsiktig og gjennomførbar plan, har du en målrettet og effektfull markedsføring.

Dette sier kundene våre

«Celeros viktigste konkurransefortrinn er at de er tett på og skaper fremdrift. Vi har sett på Celero som en inhouse markedsavdeling hos oss.»

Børge Søraas
CEO | AquaOptima

Se hva kundene våre sier