Nyhetsbrevet er fremdeles en sterk kanal for direkte markedsføring.

En rapport om trender og utvikling i åpnings- og klikkrater forteller oss at mottakere i bedriftsmarkedet oftere enn før åpner epostene de mottar. Rapporten har flere andre interessante funn og vi har sammenlignet disse tallene med våre egne effekter fra nyhetsbrev.

Tallene i rapporten* er basert på informasjon fra over 37 milliarder sendte eposter i 2016, disse tallene har så blitt sammenlignet med lignende datagrunnlag fra 2015.

I Celero sendte vi litt over 200 000 eposter for våre kunder i 2017. Vi har sett på hva våre egne tall sier om norske nyhetsbrevmottakere i bedriftsmarkedet.

*Det er DMA, den britiske bransjeorganisasjonen for direktemarkedsførere, som har laget denne nye rapporten om trender og utvikling i åpnings- og klikkrater i nyhetsbrev.  Datagrunnlaget er fra 12 ledende britiske kommunikasjonsbyråer. Dette er med andre ord ikke representative tall for Norge eller for alle sendte nyhetsbrev. Likevel er det mange interessante funn og trender i rapporten.

Åpningsgrad i bedriftsmarkedet

Rapporten forteller at gjennomsnittlig åpningsgrad er 22 % i bedriftsmarkedet. Her i Celero viser våre egne tall at mottakere av kampanjer vi sender til har en gjennomsnittlig åpningsgrad på 32 %.

Klikkrate i bedriftsmarkedet

Samtidig ser vi at gjennomsnittlig klikkrate i bedriftsmarkedet er 1,3 % – våre tall viser at 7,5 % av alle mottakere klikker på en eller flere lenker i eposter de mottar fra våre kunder.

Muligheter i bedriftsmarkedet

Den britiske rapporten, som har tall fra hele verden som datagrunnlag, forteller også at mottakere i bedriftsmarkedet åpner flere nyhetsbrev enn mottakere i forbrukermarkedet. Samtidig er det bedre klikkrate i forbrukermarkedet, og klikkraten i bedriftsmarkedet har sunket litt sammenlignet med året før.

Forskjellen sier noe om beslutningsprosessene i bedriftsmarkedet. Innkjøpere og beslutningstakere i en bedrift er mer opptatt av å samle informasjon over tid. En beslutning kan sjeldent tas ved å trykke på en knapp i et nyhetsbrev og kjøpe et produkt der og da i nettbutikken.

Nedgangen i klikk skyldes nok i stor grad innholdet og handlingsoppfordringene mange B2B-markedsførere skaper. Det er enklere å skrive for mye om detaljer, være vag eller rett og slett skrive alt for mye i nyhetsbrevet når man skal selge til andre fagpersoner, slik vi gjør i bedriftsmarkedet.

Godt innhold og tydelige handlingsoppfordringer skaper salg

Selv om vi ikke nødvendigvis kan utløse en kjøpshandling med en gang betyr ikke det at vi skal glemme å utløse handlinger. Bedrifter som sender ut nyhetsbrev kan bli flinkere til å trekke trafikk inn til nettstedet sitt ved å lage handlingsoppfordringer og godt innhold. Når det er rikelig med velutformet og relevant innhold på nettstedet kommer leseren også tilbake senere, enda viktigere; de får et godt forhold til selskapet ditt.

Vi trenger ikke en beslutning med en gang – men vi vil gjerne vise frem hvorfor vår teknologi er bedre og annerledes enn konkurrentene. Da må vi få mottakeren til å lese mer – og da må de trykke på knappen i nyhetsbrevet og komme inn til en god og informativ side på nettsiden din – med en informasjonsstrakt som leder inn til et kontaktpunkt der selgeren kan ta over kommunikasjonen.

Se informasjon om nyhetsbrevene dine i sanntid

I Celero er vi for øvrig nå i betatest-fasen av vår nye kundeportal. Der kan våre kunder i tillegg til å se åpnings- og klikkrater se hvor mange konverteringer (innsendte skjema) nyhetsbrevene har skapt. Kontakt oss om du vil være med som betabruker av kundeportalen.

En av fem
eposter sendt som nyhetsbrev blir åpnet

Forbrukere tror de åpner halvparten av
nyhetsbrevene de mottar

Tydelige
handlingsoppfordringer er viktig

Celero har sendt
200 000
eposter som nyhetsbrev det siste året

Gratis guide: Den ultimate nyhetsbrevguiden

Våre beste tips og triks for å:

 • Aldri havne i spamfilter
 • Øke antall klikk
 • Øke antall åpninger
 • Lage pene og profesjonelle nyhetsbrev

  Gratis guide: Den ultimate nyhetsbrevguiden

  Våre beste tips og triks for å:

  • Aldri havne i spamfilter
  • Øke antall klikk
  • Øke antall åpninger
  • Lage pene og profesjonelle nyhetsbrev